आउछौ कि भनेर बाटोभरि झिलिमिलि……..


गोविन्द ओझा

आउछौ कि भनेर बाटोभरि झिलिमिलि दिप बालेको छु
समधुर मिलनको आशामा बाटो हेरी बसेको छु

मैले कहिले नदेखेकि उनको चन्द्रमुखि अनुहार रहेछ
यो भेटमा उनले मलाई हासेर बोलाएको छ
उनको मायामा रम्ने मायालु अनुहार छ
बल्लबल्ल आज मेरो उनि सँग भेट भएको छ

आउछौ कि भनेर बाटोभरि झिलिमिलि दिप बालेको छु
समधुर मिलनको आशामा बाटो हेरी बसेको छु