प्रदेश अस्पतालमा विहानको खाना


कर्णाली  प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा विरामीहरुकालागि विहानीको खाना । चिकित्सको सल्लाह बमोजिम विरामीहरुलाई १ वटा अण्डा पनि दिइन्छ ।